Про електроні петиції Запорізької обласної ради

Україна

 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА

сьоме скликання

друга сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.02.2016                                                                                                                                                                                                 № 37

 

Про затвердження Положення

про порядок розгляду електронної

петиції в Запорізькій обласній раді

  

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції”, з метою забезпечення участі громадян у місцевому самоврядуванні Запорізька  обласна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення  про порядок розгляду електронної петиції в Запорізькій обласній раді (додається).

2. Заступнику голови обласної ради Марченку В. П. та управлінню із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради в двомісячний термін після прийняття рішення  вжити заходів щодо розроблення на веб-сайті обласної ради розділу «Електронні петиції».

         3. Оприлюднити це рішення в газеті  „Запорізька правда” та на офіційному сайті Запорізької обласної ради.

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови обласної  ради Семенкова Є.О. та постійну комісію обласної ради з питань законності, боротьби з корупцією,  регламенту та депутатської діяльності та депутатської етики, прав людини, свободи слова та інформації.

  

 

Голова ради                                                                                                                                                                        Г.В.Самардак
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення   обласної ради

                                                                                     25.02.2016 № 37

 

 

Положення

про порядок розгляду електронної петиції

в Запорізькій обласній раді

 

 

1. Це Положення відповідно до  статті 23¹ Закону України „Про звернення громадян” визначає порядок розгляду електронної петиції, адресованої Запорізькій обласній раді (далі - електронна петиція).

            2. Громадяни можуть звернутися до обласної ради з електронними петиціями через офіційний веб-сайт обласної ради.


    Організаційно-технічне забезпечення роботи з електронними петиціями здійснює управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради.

          В електронній петиції обов’язково має бути викладено суть звернення (ініціативи/пропозиції/проекту рішення обласної ради), зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти (контактний номер телефону – за бажанням).

         На веб-сайті обласної ради обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

         3. Електронна петиція повинна стосуватися питань, які відносяться до повноважень та компетенції Запорізької обласної ради.

      Електронна петиція не може містити заклики до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.

           Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

        4. Для створення електронної петиції її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті обласної ради та розміщує текст електронної петиції.

        Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

     У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

        Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті обласної ради є датою початку збору підписів на її підтримку.

        5. Обласна рада під час збору підписів на підтримку електронної петиції забезпечує:


- безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

- електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

 

6. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням обласній раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

7. Електронна петиція, адресована обласній раді, за умови збору на її підтримку не менш ніж 2000 підписів громадян протягом не більше як трьох місяців з дня оприлюднення петиції, розглядається у порядку, встановленому цим Положенням.

       8. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”.

       9. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

      10. Розгляд електронної петиції здійснюється головою обласної ради, або особою, яка виконує його повноваження (першим заступником, заступниками голови обласної ради),   не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду та передає її на опрацювання постійній комісії обласної ради.

       Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення таких слухань.

    11. Про підтримку або непідтримку електронної петиції, за результатами розгляду в установленому порядку, публічно оголошується на офіційному веб-сайті обласної ради головою обласної ради, а у випадку його відсутності першим заступником голови чи заступником голови обласної ради.

    12. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

    Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної Ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції.

    13. У разі визнання постійною комісією за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися обласною радою шляхом прийняття з питань, віднесених до компетенції обласної ради, відповідного рішення в порядку,  встановленому Регламентом обласної ради.

      14. У разі отримання обласною радою електронної петиції відповідно до Закону України „Про звернення громадян” та цього Положення, голова обласної ради, а у випадку його відсутності перший заступник голови чи заступник голови обласної ради, не пізніше ніж через три робочі дні після отримання електронної петиції направляє її на розгляд постійної комісії обласної ради, яка відповідно до предмета відання визначається головною з підготовки і попереднього розгляду електронної петиції.

      15. Постійна комісія обласної ради розглядає електронну петицію на своєму засіданні та за результатами розгляду питань, що порушуються в електронній петиції, приймає висновки і рекомендації, а також у разі необхідності готує відповідний проект рішення, який виноситься на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради в порядку, встановленому Регламентом обласної ради.

     16. На засідання  постійної комісії обласної ради запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі необхідності - представники обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи. 

       17. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається протягом не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.